Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
3
Ele
m
enty apa
ratu
Informacje wyświetlane na monitorze podczas fotografowania i odtwarzania zdjęć 
zmieniają się w zależności od ustawień i stanu aparatu.
Domyślnie informacje są wyświetlane po włączeniu aparatu i podczas jego obsługi, a 
po kilku sekundach znikają (gdy w opcji Informacje o zdjęciu w obszarze Ustaw. 
monitora
 wybrano ustawienie Auto. informacje (
Tryb fotografowania
Monitor
9 9 9
9 9 9
2 9 m   0 s
2 9 m   0 s
F 3.1
F 3.1
1 / 2 5 0
1 / 2 5 0
9 9 9
9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
+1.0
+1.0
10
10
AF
AF
AE/AF-L
AE/AF-L
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Tryb fotografowania
......................................19, 22, 23, 29, 30, 31
2
Tryb lampy błyskowej............................ 32
3
Tryb makro ................................................... 35
4
Wskaźnik zoomu............................... 14, 35
5
Wskaźnik ostrości ..................................... 13
6
Wskaźnik AE/AF-L..................................... 27
7
Opcje filmów............................................... 73
8
Tryb obrazu .................................................. 60
9
Zdjęcia panoramiczne........................... 26
10
Ikona redukcji drgań............................... 80
11
Redukcja szumu wiatru......................... 74
12
Wartość kompensacji ekspozycji ..... 36
13
Pozostały czas nagrywania filmu .... 52
14
Liczba pozostałych zdjęć 
(zdjęcia)........................................................... 10
15
Wskaźnik pamięci wewnętrznej...... 10