Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
4
Ele
m
enty apa
ratu
10
10
P R E
P R E
9 9 9
9 9 9
2 9 m   0 s
2 9 m   0 s
F 3.1
F 3.1
1 / 2 5 0
1 / 2 5 0
+1.0
+1.0
10
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
32
31
30
26
16
Pole ostrości (środek)..................... 43, 66
17
Pole ostrości (AF z wyszukiw. celu)
..................................................................... 41, 66
18
Pole ostrości (wykrywanie twarzy, 
wykrywanie pyska zwierzęcia)
..............................................................25, 30, 39
19
Wartość przysłony.................................... 15
20
Czas otwarcia migawki ......................... 15
21
Ikona celu podróży.................................. 75
22
Czułość ISO................................................... 65
23
Wskaźnik stanu baterii/
akumulatorów............................................ 10
24
Wskaźnik „Brak ustawienia daty”....... 103
25
Datownik ....................................................... 79
26
Miękki odcień skóry................................. 67
27
Tryb balansu bieli ..................................... 62
28
Tryb zdjęć seryjnych ....................... 25, 64
29
Ikona wykrywania mrugnięcia.......... 68
30
Wskaźnik samowyzwalacza................ 34
31
Wyzwolenie uśmiechem ..................... 67
32
Wyzwalanie automatyczne ................ 25