Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
5
Ele
m
enty apa
ratu
Tryb odtwarzania
999/999
 999/999
9999/9999
9999/9999
29m  0s
29m  0s
29m  0s
29m  0s
9 9 9 9 . J P G
9 9 9 9 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 5   1 2 : 0 0
1 5 / 1 1 / 2 0 1 5   1 2 : 0 0
9 9 9 / 9 9 9
9 9 9 / 9 9 9
14
3 4
8
9
5
6
13 12
2
1
10
11
15
7
19
16
17
18
1
Ikona ochrony............................................. 70
2
Ikona miękkiego odcienia skóry...... 49
3
Ikona Szybkie efekty ............................... 47
4
Ikona D-Lighting....................................... 48
5
Wskaźnik pamięci wewnętrznej
6
Numer bieżącego zdjęcia/
łączna liczba zdjęć
7
Długość filmu lub pozostały czas 
odtwarzania
8
Wskaźnik głośności ................................. 55
9
Tryb obrazu .................................................. 60
10
Opcje filmów............................................... 73
11
Zdjęcia panoramiczne........................... 28
12
Ikona miniatur zdjęć ............................... 50
13
Ikona przycinania.............................. 45, 51
14
Instrukcja odtwarzania filmu
Instrukcja odtwarzania zdjęć 
panoramicznych
15
Instrukcja dotycząca szybkich efektów
16
Czas zapisu zdjęcia
17
Data zapisu zdjęcia
18
Wskaźnik stanu baterii/
akumulatorów ............................................ 10
19
Numer i typ pliku ................................... 108