Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
6
P
rz
y
go
to
w
a
n
ie
 d
o
 fo
to
grafo
w
an
ia
Przygotowanie do fotografowania
Zamocuj pokrywkę obiektywu do paska aparatu, a następnie zaczep pasek do 
aparatu.
B
Pokrywka obiektywu
Jeśli nie używasz aparatu, zabezpiecz obiektyw, zakładając pokrywkę obiektywu.
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu
Przymocuj je w dwóch miejscach.