Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
7
P
rz
y
go
to
w
a
n
ie
 d
o
 fo
to
grafo
w
an
ia
• Trzymaj aparat górną częścią do dołu, aby baterie/akumulatory z niego nie 
wypadły. Sprawdź, czy dodatnie (+) i ujemne (–) styki baterii/akumulatorów są 
ustawione prawidłowo i włóż baterie/akumulatory.
• Wsuń kartę pamięci, aż do zablokowania jej w gnieździe (5).
• Uważaj, aby nie włożyć baterii/akumulatorów odwrotnie albo w niewłaściwą 
stronę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
• Zamykając pokrywę, przytrzymuj mocno część oznaczoną symbolem 7.
B
Formatowanie karty pamięci
Przed pierwszym użyciem w aparacie karty pamięci używanej wcześniej w innych 
urządzeniach należy ją sformatować za pomocą tego aparatu. Włóż kartę pamięci do 
aparatu, naciśnij przycisk 
d i wybierz opcję Formatuj kartę z menu ustawień (A58).
Odpowiednie baterie/akumulatory
• Cztery baterie alkaliczne LR6/L40 (AA; w zestawie)
• Cztery baterie litowe FR6/L91 (AA)
• Cztery akumulatory Ni-MH (niklowo-wodorkowe) EN-MH2
* Nie można używać akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH1.
Włóż baterie/akumulatory i kartę pamięci
1
2
3
4
5
7 8
6
Gniazdo karty pamięci