Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
8
P
rz
y
go
to
w
a
n
ie
 d
o
 fo
to
grafo
w
an
ia
B
Uwagi na temat baterii/akumulatorów
• Nie należy jednocześnie używać baterii/akumulatorów starych i nowych ani ich różnych 
marek lub typów.
• Nie wolno używać baterii/akumulatorów mających następujące wady:
B
Uwagi na temat akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH2
W przypadku używania w aparacie akumulatorów EN-MH2 należy ładować po cztery 
akumulatory jednocześnie za pomocą ładowarki MH-73 (
A96).
C
Baterie alkaliczne
Wydajność baterii alkalicznych może być bardzo różna w zależności od producenta.
Wyjmowanie baterii/akumulatorów lub karty 
pamięci
Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania przestała świecić, a monitor jest 
wyłączony, a następnie otwórz pokrywę komory baterii/akumulatorów/gniazda karty 
pamięci.
• Delikatnie wciśnij kartę pamięci w głąb aparatu, aby ją częściowo wysunąć.
• Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z aparatem, bateriami/
akumulatorami i kartą pamięci bezpośrednio po użyciu aparatu, ponieważ mogą 
się one rozgrzać.
Karty pamięci i pamięć wewnętrzna
Dane aparatu, w tym zdjęcia i filmy, można zapisywać na karcie pamięci albo w 
pamięci wewnętrznej aparatu. Aby użyć pamięci wewnętrznej aparatu, wyjmij kartę 
pamięci.
Baterie/akumulatory, w 
których izolacja nie 
zasłania obszaru wokół 
styku ujemnego
Baterie/akumulatory z 
łuszczącą się lub 
niekompletną osłoną
Baterie/akumulatory 
ze spłaszczonym 
stykiem ujemnym