Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
9
P
rz
y
go
to
w
a
n
ie
 d
o
 fo
to
grafo
w
an
ia
Po pierwszym włączeniu aparatu wyświetlany jest ekran wyboru języka oraz ekran 
ustawień daty i godziny dla zegara aparatu.
1
Zdejmij pokrywkę obiektywu i 
naciśnij włącznik zasilania, aby 
włączyć aparat.
• Monitor zostanie włączony.
• Aby wyłączyć aparat, naciśnij włącznik zasilania 
ponownie.
2
Wybierz odpowiedni język 
za pomocą przycisków 
HI na wybieraku 
wielofunkcyjnym i naciśnij 
przycisk
k.
3
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk
k.
4
Wybierz macierzystą 
strefę czasową i naciśnij 
przycisk
k.
• Naciśnij przycisk H, aby 
wyświetlić nad mapą symbol 
W i włączyć czas letni. Aby 
wyłączyć czas letni, naciśnij 
przycisk 
I.
5
Za pomocą przycisków 
HI wybierz format daty i naciśnij 
przycisk
k.
Włączanie aparatu i ustawianie języka, daty i 
czasu
Anuluj
Język/Language
Wstecz
London, Casablanca