Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
11
P
rz
y
go
to
w
a
n
ie
 d
o
 fo
to
grafo
w
an
ia
C
Zmiana ustawień języka oraz daty i czasu
• Ustawienia te można zmienić przy użyciu opcji Język/Language i Strefa czasowa i 
data w menu ustawień z (
• Aby włączyć lub wyłączyć funkcję czasu letniego, wybierz w menu ustawień z opcję 
Strefa czasowa i data, a następnie Strefa czasowa. Naciśnij przycisk wybieraka 
wielofunkcyjnego 
K, a następnie H, aby włączyć czas letni i przesunąć zegar o godzinę 
do przodu, lub też 
I, aby wyłączyć czas letni i przesunąć zegar o godzinę do tyłu.
C
Akumulator zegara
• Zegar aparatu jest zasilany akumulatorem zapasowym.
Jest on ładowany po włożeniu do aparatu głównych baterii/akumulatorów lub 
podłączeniu opcjonalnego zasilacza sieciowego, przy czym po około 10 godzinach 
ładowania zapewnia zapasowe zasilanie przez kilka dni.
• Jeśli akumulator zegara rozładuje się, po włączeniu aparatu zostanie wyświetlony ekran 
wyboru daty i godziny. Ustaw wówczas ponownie datę i czas (
Podnoszenie i opuszczanie lampy błyskowej
Aby podnieść lampę, naciśnij przycisk 
m (podnoszenie lampy błyskowej).
• Kiedy lampa błyskowa nie jest już potrzebna, schowaj ją, delikatnie popychając ją 
w dół do momentu kliknięcia.