Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
12
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
Podstawowe czynności związane z 
fotografowaniem i odtwarzaniem
1
Trzymaj aparat stabilnie.
• Trzymaj palce i inne przedmioty z dala od 
obiektywu, lampy błyskowej, diody 
wspomagającej AF, mikrofonu i głośnika.
2
Wykadruj zdjęcie.
• Obróć dźwignię zoomu, aby zmienić pozycję 
zoomu.
• Kiedy aparat wybierze program tematyczny, 
ikona trybu fotografowania odpowiednio się 
zmieni.
Fotografowanie w trybie automatycznego 
wyboru programów
Pomniejszenie
Powiększenie
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
Ikona trybu fotografowania