Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
14
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
Korzystanie z zoomu
Przy obracaniu dźwigni zoomu zmienia się 
położenie obiektywu zoomu.
• Aby przybliżyć obiekt: przesuń dźwignię w 
stronę symbolu 
g.
• Aby oddalić obiekt: przesuń dźwignię w stronę 
symbolu 
f.
Po włączeniu aparatu zoom jest ustawiony w 
pozycji o najszerszym kącie.
• Podczas przesuwania dźwigni zoomu na ekranie 
fotografowania jest wyświetlany wskaźnik 
zoomu.
• Zoom cyfrowy, który umożliwia dodatkowe 
powiększanie obiektu do skali około 4× większej 
od maksymalnej skali powiększenia optycznego, można włączyć przez obrócenie 
dźwigni zoomu w stronę symbolu 
g i przytrzymanie jej, gdy aparat znajduje się w 
pozycji maksymalnego zoomu optycznego.
C
Zoom cyfrowy
Wskaźnik zoomu zmienia kolor na niebieski po włączeniu zoomu cyfrowego, a na żółty, gdy 
powiększenie zoomu zostanie jeszcze zwiększone.
• Niebieski wskaźnik zoomu: jakość zdjęcia nie jest zauważalnie zmniejszona wskutek 
użycia precyzyjnego zoomu dynamicznego (Dynamic Fine Zoom).
• Żółty wskaźnik zoomu: w niektórych przypadkach jakość zdjęcia może być zauważalnie 
zmniejszona.
• Wskaźnik pozostaje niebieski przy większym obszarze, gdy wielkość zdjęcia jest mniejsza.
Szerokokątny
Teleobiektyw
Zoom optyczny Zoom cyfrowy