Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
i
Wp
rowad
zen
ie
Wprowadzenie
Aby jak najlepiej wykorzystać ten produkt firmy Nikon, koniecznie przeczytaj 
dokładnie rozdział „Zasady bezpieczeństwa” (
Av–vii) oraz wszystkie inne instrukcje. 
Przechowuj je w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników aparatu.
• Aby od razu rozpocząć użytkowanie aparatu, przejdź do części „Przygotowanie do 
Inne informacje
• Symbole i konwencje
• Karty pamięci SD, SDHC i SDXC są w tej instrukcji określane zbiorczo jako „karty 
pamięci”.
• Ustawienia fabryczne skonfigurowane w nowym aparacie są określane mianem 
„ustawień domyślnych”.
• Elementy menu wyświetlane na monitorze aparatu oraz przyciski i komunikaty 
wyświetlane na ekranie komputera oznaczono pogrubioną czcionką.
• W niniejszej instrukcji z niektórych zrzutów ekranów monitora aparatu usunięto 
zdjęcie w celu zapewnienia większej czytelności wskaźników aparatu.
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Symbol
Opis
B
Ostrzeżenia i informacje, z którymi należy się zapoznać przed 
rozpoczęciem użytkowania aparatu.
C
Uwagi i informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem 
użytkowania aparatu.
A
Inne strony z odpowiednimi informacjami.