Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
17
Po
dstawow
e
 c
zynności 
zw
iązan
e
 z
 fotografowani
e
m i odtwarzaniem
1
Aby usunąć zdjęcie obecnie 
wyświetlane na monitorze, naciśnij 
przycisk 
l (usuwania).
2
Wybierz odpowiednią metodę 
usuwania za pomocą przycisków 
HI na wybieraku 
wielofunkcyjnym i naciśnij 
przycisk
k.
• Aby opuścić menu bez usuwania pozycji, 
naciśnij przycisk 
d.
3
Wybierz opcję Tak i naciśnij 
przycisk
k.
• Usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
C
Usuwanie zdjęcia zrobionego w trybie fotografowania
Aby w trybie fotografowania usunąć ostatnie zapisane zdjęcie, naciśnij przycisk 
l.
Usuwanie zdjęć
Usuń
Bieżące zdjęcie
Usuń wybrane zdjęcia
Wsz ystkie zdjęcia
Tak
Nie
Usunąć 1 zdjęcie?