Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
23
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
W przypadku wybrania programu tematycznego ustawienia aparatu są 
automatycznie optymalizowane pod kątem danego programu.
* Zostanie wyświetlona ikona ostatniego wybranego programu tematycznego.
1
Aparat ustawia ostrość na nieskończoność.
2
Aparat ustawia ostrość na obszarze znajdującym się na środku kadru.
3
Ze względu na długi czas otwarcia migawki zaleca się użycie statywu. Przed użyciem 
statywu w celu ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań (
menu ustawień wartość Wyłączona.
Wyświetlanie opisu każdego programu tematycznego 
(wyświetlanie Pomocy)
Wybierz program tematyczny i obróć dźwignię 
zoomu (
A1) do pozycji g (j), aby wyświetlić opis 
tego programu tematycznego. Aby powrócić do 
poprzedniego ekranu, ponownie obróć dźwignię 
zoomu do pozycji 
g (j).
Program tematyczny (fotografowanie z 
zastosowaniem programów tematycznych)
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M 
b (druga ikona od góry*) M K M HI M wybierz program tematyczny M 
przycisk 
k
b Portret (ustawienie domyślne)
i Zmierzch/świt
1, 2, 3
c Krajobraz
1, 2
j Krajobraz nocny
1, 2, 3
d Sport
2
k Makro
2
 (
e Portret nocny
3
u Żywność
2
f Przyjęcie/wnętrza
2
 (
m Sztuczne ognie
1, 3
 (
Z Plaża
2
o Zdjęcia pod światło
2
 (
z Śnieg
2
U Zdjęcia panoramiczne
2
h Zachód słońca
2, 3
O Portret zwierzaka (
Krajobraz