Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
24
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Wskazówki i uwagi
d Sport
• W trakcie przytrzymywania spustu migawki do końca wykonana zostanie seria około 
4 zdjęć z szybkością około 1 kl./s (jeśli opcję Tryb obrazu ustawiono na x 5152×3864).
• Liczba klatek na sekundę dla zdjęć seryjnych może się zmieniać w zależności od 
bieżącego ustawienia trybu obrazu, typu używanej karty pamięci lub warunków 
fotografowania.
• Ostrość, ekspozycja i odcień są określane dla całej serii na podstawie pierwszego 
zdjęcia z każdej serii.
e Portret nocny
• Lampa błyskowa jest zawsze uruchamiana. Podnieś lampę błyskową przed zrobieniem 
zdjęcia.
f Przyjęcie/wnętrza
• Aby uniknąć efektów drgań aparatu, trzymaj aparat stabilnie. Przed użyciem statywu w 
celu ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań (
A80) w menu 
ustawień wartość Wyłączona.
k Makro
• Włączany jest tryb makro (A35), a aparat automatycznie ustawia zoom na największą 
wartość, przy jakiej może ustawić ostrość.
u Żywność
• Włączany jest tryb makro (A35), a aparat automatycznie ustawia zoom na największą 
wartość, przy jakiej może ustawić ostrość.
• Aby ustawić odcień, naciśnij przyciski HI na 
wybieraku wielofunkcyjnym. Ustawienie odcienia 
jest przechowywane w pamięci aparatu nawet po 
jego wyłączeniu.
m Sztuczne ognie
• Czas otwarcia migawki zostaje ustalony na cztery sekundy.
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s