Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
25
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
B
Wyzwalanie automat.
• Aby zmienić ustawienia opcji Wyzwalanie automat., naciśnij przycisk J (n) na 
wybieraku wielofunkcyjnym.
- Y: aparat wykrywa pysk psa lub kota i automatycznie zwalnia migawkę.
- k: aparat nie wyzwoli migawki automatycznie, nawet jeśli wykryty zostanie pysk psa 
lub kota. Naciśnij spust migawki.
• Wyzwalanie automat. Opcja jest ustawiana na k po wykonaniu pięciu zdjęć z rzędu.
• Fotografowanie jest możliwe także przez naciśnięcie spustu migawki, niezależnie od 
ustawienia Wyzwalanie automat.. Po wybraniu opcji V Zdjęcia seryjne można zrobić 
serię zdjęć, wciskając i przytrzymując spust migawki.
B
Pole ostrości
• Gdy aparat wykryje pysk, jest on otaczany żółtą ramką. 
Gdy aparat ustawia ostrość na pysku zwierzęcia 
wyświetlonym w podwójnej ramce (polu ostrości), 
ramka ta zmienia kolor na zielony. Jeśli nie zostanie 
rozpoznany żaden pysk zwierzęcia, aparat ustawi 
ostrość na obiekcie znajdującym się pośrodku kadru.
• W niektórych sytuacjach pysk zwierzęcia może nie 
zostać rozpoznany lub w ramce mogą zostać 
wyświetlone inne obiekty.
o Zdjęcia pod światło
• Lampa błyskowa jest zawsze uruchamiana. Podnieś lampę błyskową przed zrobieniem 
zdjęcia.
O Portret zwierzaka
• Po skierowaniu aparatu na pysk psa lub kota aparat może go wykryć i ustawić na nim 
ostrość. Domyślnie aparat wykrywa pysk psa lub kota i automatycznie zwalnia migawkę 
(wyzwalanie automatyczne).
• Na ekranie wyświetlonym po wybraniu opcji O Portret zwierzaka wybierz opcję 
Zdjęcie pojedyncze lub V Zdjęcia seryjne.
- U Zdjęcie pojedyncze: po wykryciu pyska psa lub kota aparat zapisuje jedno zdjęcie.
- V Zdjęcia seryjne: po wykryciu pyska psa lub kota aparat zapisuje trzy zdjęcia 
seryjne.
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s