Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
ii
Wp
rowad
zen
ie
Informacje i zalecenia
Program Life-Long Learning
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich produktów, 
firma Nikon w ramach programu Nikon „Life-Long Learning” udostępnia najnowsze 
informacje w następujących witrynach internetowych:
• USA: http://www.nikonusa.com/
• Europa i Afryka: http://www.europe-nikon.com/support/
• Azja, Oceania i Bliski Wschód: http://www.nikon-asia.com/
W tych witrynach można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki, 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje na temat fotografii 
cyfrowej i obróbki zdjęć. Dodatkowe informacje można uzyskać od lokalnego 
przedstawiciela firmy Nikon. Dane kontaktowe można znaleźć, odwiedzając poniższą 
witrynę:
http://imaging.nikon.com/
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych firmy 
Nikon
Aparaty cyfrowe Nikon COOLPIX są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami i 
zawierają złożone układy elektroniczne. Tylko akcesoria elektroniczne marki Nikon (w tym 
ładowarki, baterie lub akumulatory i zasilacze sieciowe) certyfikowane przez firmę Nikon 
jako przeznaczone specjalnie do użytku z tym aparatem cyfrowym Nikon są skonstruowane 
i przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi eksploatacji i 
bezpieczeństwa stosowanych układów elektronicznych.
K
ORZYSTANIE Z AKCESORIÓW ELEKTRONICZNYCH INNYCH NIŻ 
N
IKON MOŻE 
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE APARATU I BYĆ PRZYCZYNĄ UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI 
UDZIELONEJ PRZEZ FIRMĘ 
N
IKON.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować 
się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
Przed robieniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub własnych wypraw) 
należy zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat działa normalnie. Firma Nikon 
nie ponosi odpowiedzialności za straty ani utratę zysków spowodowane niewłaściwym 
działaniem aparatu.