Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
26
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Fotografowanie przy użyciu funkcji Zdjęcia 
panoramiczne
Użycie statywu ułatwia ustawienie kompozycji zdjęcia. Przed użyciem statywu w celu 
ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań (
A80) w menu ustawień 
wartość Wyłączona.
* Zostanie wyświetlona ikona ostatniego wybranego programu tematycznego.
1
Użyj przycisków 
JK na wybieraku 
wielofunkcyjnym, aby wybrać 
kierunek łączenia zdjęć, i naciśnij 
przycisk
 
k.
• W razie potrzeby zastosuj w tym kroku 
ustawienia trybu lampy błyskowej (
A32)
A34), trybu makro (A35) i 
kompensacji ekspozycji (
• Aby ponownie wybrać kierunek, naciśnij przycisk k.
2
Ustaw w kadrze pierwszą 
część panoramy i zrób 
pierwsze zdjęcie.
• Aparat ustawia ostrość na środku 
kadru.
• Mniej więcej jedna trzecia zdjęcia 
zostanie wyświetlona jako 
przezroczysta.
3
Zrób kolejne zdjęcie.
• Dopasuj kontury następnego 
zdjęcia tak, aby jedna trzecia 
kadru pokrywała się z 
poprzednim zdjęciem, i naciśnij 
spust migawki.
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M 
b (druga ikona od góry*) M K M HI M U (zdjęcia panoramiczne) M 
przycisk 
k
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
A E / A F - L
A E / A F - L
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
Koniec