Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
29
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Podczas fotografowania do zdjęć można zastosować efekty.
* Zostanie wyświetlona ikona ostatniego wybranego efektu.
* Efektu odcienia nie można zastosować do filmów.
• Aparat ustawia ostrość na obszarze znajdującym się na środku kadru.
• Po wybraniu opcji Kolor selektywny użyj 
przycisków 
HI na wybieraku wielofunkcyjnym, 
aby wybrać żądany kolor, a następnie naciśnij 
przycisk
k, aby go zastosować. Aby zmienić 
wybrany kolor, ponownie naciśnij przycisk
k.
Tryb Efekty specjalne (stosowanie efektów 
podczas fotografowania)
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M 
E (trzecia ikona od góry*)
M K M HI M wybór efektu M przycisk k
Typ
Opis
E Nostalgiczna sepia 
(ustawienie domyślne)
Dodanie odcienia sepii i zmniejszenie kontrastu, tak aby 
zdjęcie przypominało starą fotografię.
F Monochr. wys. 
kontrast
Przekształcenie zdjęcia w czarno-biały obraz o ostrym 
kontraście.
I Kolor selektywny*
Utworzenie czarno-białego obrazu, na którym pozostaje tylko 
wybrany kolor.
l Pop*
Zwiększenie nasycenia kolorów całego zdjęcia, aby dodać mu 
wyrazistości.
z Ilustracja*
Podkreślenie konturów i zmniejszenie liczby kolorów, aby 
utworzyć zdjęcia przypominające ilustracje.
y Cjanotypia
Przekształcenie kolorów całego zdjęcia w odcienie 
niebieskości.
Zapisz
Zapisz