Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
32
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Wybór trybu lampy błyskowej odpowiadającego warunkom fotografowania.
1
Naciśnij przycisk 
m (podnoszenie lampy błyskowej).
• Lampa błyskowa zostanie podniesiona.
• Lampa błyskowa nie działa, jeśli jest opuszczona. Wyświetlana jest ikona 
W wskazująca, że lampa nie zostanie uruchomiona.
2
Naciśnij przycisk 
H (m) na 
wybieraku wielofunkcyjnym.
3
Wybierz odpowiedni tryb lampy 
błyskowej (
A33) i naciśnij 
przycisk
k.
• Jeśli ustawienie nie zostanie zatwierdzone 
naciśnięciem przycisku 
k w ciągu kilku 
sekund, wybór zostanie anulowany.
B
Opuszczanie lampy błyskowej
Kiedy lampa błyskowa nie jest już potrzebna, schowaj ją, delikatnie popychając ją w dół do 
momentu kliknięcia (
Tryb lampy błyskowej
Automatyka