Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
iii
Wp
rowad
zen
ie
Informacje na temat instrukcji obsługi
• Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, 
przesyłana, przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania 
informacji ani tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez 
uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon.
• Przedstawione w instrukcji ilustracje oraz zrzuty ekranów mogą wyglądać inaczej niż w 
zakupionym produkcie.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i 
oprogramowania opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez 
wcześniejszego powiadomienia.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
użytkowaniem aparatu.
• Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak 
w przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za 
poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adres podany osobno).
Uwaga o zakazie kopiowania i powielania
Samo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą skanera, 
cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może być zabronione i podlegać 
odpowiedzialności karnej.
• Dokumenty, których kopiowanie lub powielanie jest zabronione przez prawo
Nie wolno kopiować ani powielać banknotów, monet, papierów wartościowych, obligacji 
państwowych ani samorządowych, nawet jeżeli egzemplarze powstałe w wyniku 
skopiowania lub powielenia zostaną oznaczone jako „Próbka”. Zabronione jest kopiowanie i 
powielanie banknotów, monet i papierów wartościowych znajdujących się w obiegu w 
innym kraju. Jeżeli nie uzyskano wcześniej pozwolenia ze strony właściwych władz, 
zabronione jest kopiowanie i powielanie nieużywanych znaczków pocztowych i kart 
pocztowych wyemitowanych przez rząd.
Zabronione jest kopiowanie i powielanie znaczków emitowanych przez rząd oraz 
poświadczonych dokumentów urzędowych.
• Ograniczenia dotyczące niektórych kopii i reprodukcji
Władze wprowadziły ograniczenia dotyczące kopiowania i powielania papierów 
wartościowych emitowanych przez firmy prywatne (akcje, faktury, czeki, bony towarowe 
itp.), biletów na dojazdy oraz talonów i kuponów. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pewna 
minimalna liczba kopii jest wymagana w firmie do użytku służbowego. Zabronione jest 
również kopiowanie i powielanie paszportów wydanych przez rząd, zezwoleń wydanych 
przez organy publiczne i grupy prywatne, dowodów osobistych, biletów i bonów 
żywnościowych.
• Przestrzeganie praw autorskich
Zasady dotyczące kopiowania i powielania utworów chronionych prawem autorskim, 
takich jak książki, utwory muzyczne, obrazy, drzeworyty, mapy, rysunki, filmy i fotografie, 
określone są w krajowych i międzynarodowych przepisach o prawie autorskim. Urządzenia 
nie należy używać do nielegalnego kopiowania utworów ani naruszania przepisów o 
prawie autorskim w inny sposób.