Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
38
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
1
To ustawienie jest używane po podniesieniu lampy błyskowej.
2
Nie można zmienić. Aparat automatycznie wybiera tryb lampy błyskowej odpowiedni dla 
wybranego przez siebie programu tematycznego.
3
Nie można zmienić. Po wybraniu opcji i aparat przełącza się w tryb makro.
4
Nie można zmienić.
5
Nie można zmienić. Ustawienie trybu lampy błyskowej jest zablokowane na błysk 
wypełniający z synchronizacją z długimi czasami ekspozycji oraz redukcją efektu 
czerwonych oczu.
6
Można użyć funkcji synchronizacji z długimi czasami ekspozycji razem z trybem lampy 
błyskowej z redukcją efektu czerwonych oczu.
7
Nie można używać samowyzwalacza. Funkcja wyzwalania automatycznego może zostać 
włączona lub wyłączona (
8
Niedostępne w przypadku wybrania w opcji Wykr. mrugnięcia ustawienia Włączone.
9
Dostępne po wybraniu w opcji Wyzw. uśmiechem ustawienia Wyłączone.