Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
44
Funk
cje zw
iązan
e
 z fot
og
rafow
a
n
iem
Niektórych funkcji nie można używać w połączeniu z innymi opcjami menu.
Funkcje, których nie można używać 
jednocześnie podczas fotografowania
Funkcja z 
ograniczeniami
Opcja
Opis
Tryb lampy 
błyskowej
Zdjęcia seryjne 
(
Jeśli wybrano opcję Zdjęcia seryjne, nie 
można użyć samowyzwalacza.
Wykr. mrugnięcia 
(
Gdy opcja Wykr. mrugnięcia została 
ustawiona na Włączone, nie jest możliwe 
użycie lampy błyskowej.
Samowyzwalacz
Wyzw. uśmiechem 
(
Gdy została wybrana opcja Wyzw. 
uśmiechem
, nie jest możliwe użycie 
samowyzwalacza.
Zdjęcia seryjne
Samowyzwalacz 
(
Podczas używania samowyzwalacza 
ustawienie zostaje ustalone na Zdjęcie 
pojedyncze
.
Tryb pól AF
Balans bieli (
Jeśli dla opcji Balans bieli ustawiono 
wartość inną niż Automatyczny w trybie 
AF z wyszukiw. celu, aparat nie wykrywa 
głównego obiektu.
Dźwięk migawki
Zdjęcia seryjne 
(
Po wybraniu ustawienia Zdjęcia seryjne 
dźwięk migawki jest wyłączony.