Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
45
Funkcje związane z 
odtw
ar
za
n
iem
Funkcje związane z odtwarzaniem
Przesunięcie dźwigni zoomu w stronę 
g (i powiększenie w trybie odtwarzania) w 
widoku pełnoekranowym (
A16) powiększa obraz.
• Aby zmienić współczynnik powiększenia, przesuń dźwignię zoomu do pozycji 
f (h) lub g (i).
• Aby wyświetlić inny obszar zdjęcia, naciskaj przyciski HIJK na wybieraku 
wielofunkcyjnym.
• Po wyświetleniu powiększonego zdjęcia, aby powrócić do trybu widoku 
pełnoekranowego, naciśnij przycisk 
k.
C
Przycinanie obrazów
Po wyświetleniu powiększonego zdjęcia można nacisnąć przycisk 
d, aby przyciąć zdjęcie 
tak, by znajdowała się na nim tylko widoczna część oraz zapisać je jako osobny plik (
Powiększenie w trybie odtwarzania
4/4
4/4
15/11/2015  15:30
15/11/2015  15:30
0004. JPG
0004. JPG
3.0
3.0
g
(
i)
f
(
h)
Zdjęcie zostanie 
powiększone.
Widok pełnoekranowy
Wskaźnik 
wyświetlanego 
obszaru