Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
iv
Wp
rowad
zen
ie
Pozbywanie się urządzeń służących do przechowywania 
danych
Należy pamiętać, że usunięcie obrazów lub sformatowanie pamięci urządzeń służących do 
przechowywania danych, takich jak karty pamięci lub wbudowana pamięć aparatu, nie 
powoduje całkowitego usunięcia oryginalnych danych zdjęć. Podczas pozbywania się 
urządzeń do przechowywania danych należy pamiętać, że usunięte pliki można z nich 
odzyskać za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować 
niewłaściwym wykorzystaniem osobistych danych i prywatnych zdjęć przez osoby 
postronne. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności tych danych 
spoczywa na użytkowniku.
Przed pozbyciem się urządzenia do przechowywania danych, wyrzuceniem go lub 
przekazaniem innemu właścicielowi należy usunąć wszystkie dane przy użyciu 
odpowiedniego, zakupionego oprogramowania lub sformatować pamięć urządzenia, a 
następnie zapełnić ją ponownie obrazami niezawierającymi treści osobistych (np. zdjęciami 
nieba). Podczas fizycznego niszczenia urządzeń do przechowywania danych należy 
zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.