Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
46
Funkcje związane z 
odtw
ar
za
n
iem
Przesunięcie dźwigni zoomu w stronę symbolu 
f (h widok miniatur) w widoku 
pełnoekranowym (
A16) powoduje wyświetlenie miniatur zdjęć.
• Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć, przesuń dźwignię zoomu do pozycji 
f (h) lub g (i).
• W widoku miniatur naciśnij przyciski HIJK na wybieraku wielofunkcyjnym, 
aby wybrać zdjęcie, a następnie przycisk 
k, aby wyświetlić to zdjęcie w widoku 
pełnoekranowym.
• W widoku kalendarza naciskaj przyciski HIJK, aby wybrać datę, a następnie 
naciśnij przycisk
k, aby wyświetlić zdjęcia zrobione danego dnia.
B
Uwagi na temat widoku kalendarza
Zdjęcia zrobione, gdy nie została ustawiona data aparatu, są uważane za wykonane 
1 stycznia 2015 r.
Widok miniatur/widok kalendarza
1/20
1/20
15/11/2015  15:30
15/11/2015  15:30
0001. JPG
0001. JPG
1/20
Sun Mon Tue Wed Thu
Fri
Sat
2 0 1 5
11
1
30
30
30
29
29
29
28
28
28
27
27
27
26
26
26
25
25
25
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
21
20
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
99
88
77
66
55
44
33
22
11
Widok miniatur
Widok 
pełnoekranowy
Widok kalendarza
g
(
i)
f
(
h)
g
(
i)
f
(
h)