Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
47
Funkcje związane z 
odtw
ar
za
n
iem
Przed edycją zdjęć
Aparat umożliwia łatwe edytowanie obrazów. Edytowane kopie są zapisywane jako 
osobne pliki.
Kopie uzyskane w wyniku edycji są zapisywane z taką samą godziną i datą jak 
oryginał.
C
Ograniczenia dotyczące edycji zdjęć
• Zdjęcie można edytować maksymalnie 10 razy.
• Edytowanie zdjęć określonego rozmiaru lub użycie określonych funkcji edycji może być 
niemożliwe.
Szybkie efekty: zmiana odcienia lub nastroju
Przetwarzanie zdjęć przy użyciu różnych efektów.
Dostępne opcje: Efekt miniaturyRybie okoKrosowanie (czerwony)
Krosowanie (żółty)Krosowanie (zielony)Krosowanie (niebieski)
ZmiękczenieEfekt rozbłyskuEfekt aparatu zabawkowego 1Efekt aparatu 
zabawkowego 2
 lub Malowidło.
1
Wyświetl zdjęcie, do którego chcesz 
zastosować efekt, w widoku 
pełnoekranowym, i naciśnij 
przycisk
k.
2
Wybierz odpowiedni efekt za 
pomocą przycisków 
HIJK na 
wybieraku wielofunkcyjnym i 
naciśnij przycisk
k.
• Przesuń dźwignię zoomu (A1) w stronę 
symbolu 
g (i), aby włączyć widok 
pełnoekranowy, lub w stronę symbolu 
f (h), aby włączyć widok miniatur.
• Aby zakończyć bez zapisywania edytowanego zdjęcia, naciśnij przycisk d.
3
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk
k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji.
Edytowanie zdjęć
15/11/2015  15:30
15/11/2015  15:30
0004. JPG
0004. JPG
Szybkie efekty
Anuluj
Efekt miniatury
Rybie oko
Krosowanie
(czerwony)
Krosowanie
(niebieski)
Krosowanie
(żółty)
Krosowanie
(zielony)