Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
48
Funkcje związane z 
odtw
ar
za
n
iem
D-Lighting: korygowanie jasności i kontrastu
Za pomocą przycisków 
HI na 
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz 
opcję OK i naciśnij przycisk
k.
• Po prawej stronie wyświetlana jest wersja po edycji.
• Aby zakończyć bez zapisywania kopii, wybierz opcję 
Anuluj i naciśnij przycisk
k.
Naciśnij przycisk 
c (tryb odtwarzania) M wybierz obraz M przycisk d M 
D-Lighting
M przycisk k
D-Lighting
OK
Anuluj