Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
49
Funkcje związane z 
odtw
ar
za
n
iem
Miękki odcień skóry: zmiękczenie odcienia skóry 
twarzy
1
Wybierz intensywność efektu za 
pomocą przycisków 
HI na 
wybieraku wielofunkcyjnym i 
naciśnij przycisk
k.
• Zostanie wyświetlone okno dialogowe 
potwierdzenia z powiększoną na monitorze 
twarzą, do której zastosowano efekt.
• Aby zakończyć bez zapisywania kopii, naciśnij 
przycisk 
J.
2
Wyświetl podgląd wyniku i naciśnij 
przycisk
k.
• Zostaną zmiękczone odcienie skóry nawet do 
12 twarzy, w kolejności od najbliższej środka 
kadru.
• Jeśli przetworzono więcej niż jedną twarz, 
naciśnij przycisk 
JK, aby wyświetlić kolejną 
twarz.
• Naciśnij przycisk d, aby dostosować intensywność efektu. Ekran monitora 
powróci do stanu pokazanego w kroku 1.
B
Uwagi dotyczące funkcji miękkiego odcienia skóry
• Funkcja miękkiego odcienia skóry nie może zostać zastosowana w przypadku, gdy na 
obrazie nie wykryto żadnych twarzy.
• W zależności od kierunku, w którym zwrócona jest twarz oraz od jasności twarzy, aparat 
może nie wykryć poprawnie twarzy albo efekty funkcji miękkiego odcienia skóry mogą 
być niezgodne z oczekiwaniami.
Naciśnij przycisk 
c (tryb odtwarzania) M wybierz obraz M przycisk d M 
Miękki odcień skóry
M przycisk k
Normalny
Miękki odcień skóry
Ilość
Wstecz
Zapisz
Podgląd