Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
50
Funkcje związane z 
odtw
ar
za
n
iem
Miniatury zdjęć: zmniejszanie rozmiaru zdjęć
1
Wybierz odpowiedni rozmiar kopii 
za pomocą przycisków 
HI na 
wybieraku wielofunkcyjnym i 
naciśnij przycisk
k.
• W przypadku zdjęć zrobionych przy ustawieniu 
trybu obrazu z 5120×2880 wyświetlany jest 
tylko rozmiar 640×360.
2
Wybierz opcję Tak i naciśnij 
przycisk
k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji 
(współczynnik kompresji około 1:16).
B
Uwagi dotyczące funkcji Miniatury zdjęć
Zdjęć o proporcjach 1:1 nie można edytować.
Naciśnij przycisk 
c (tryb odtwarzania) M wybierz obraz M przycisk d M 
Miniatury zdjęć
M przycisk k
Miniatury zdjęć
640×480
320×240
160×120
Tak
Nie
Cz y utworz yć plik
miniatur y zdjęcia?