Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
51
Funkcje związane z 
odtw
ar
za
n
iem
Przycinanie: tworzenie przyciętej kopii
1
Obróć dźwignię zoomu, aby powiększyć zdjęcie (
2
Dostosuj zdjęcie tak, aby 
wyświetlana była tylko ta jego część, 
którą chcesz zachować, a następnie 
naciśnij przycisk 
d (menu).
• Obróć dźwignię zoomu w stronę symbolu 
g (i) lub f (h), aby wyregulować 
współczynnik powiększenia. Ustaw 
współczynnik powiększenia, w którym 
wyświetlany jest symbol u.
• Za pomocą przycisków HIJK na wybieraku wielofunkcyjnym przewiń do tej 
części zdjęcia, którą chcesz wyświetlić.
3
Wybierz opcję Tak i naciśnij 
przycisk
k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji.
C
Wielkość zdjęcia
Jeśli wielkość przyciętej kopii to 320 × 240 lub mniej, podczas odtwarzania obraz jest 
wyświetlany w mniejszym rozmiarze.
C
Przycinanie obrazu w bieżącej orientacji pionowej
Użyj opcji Obróć zdjęcie (
A70), aby obrócić obraz tak, by był wyświetlany w orientacji 
poziomej. Po przycięciu obrazu obróć go ponownie do orientacji pionowej.
3.0
3.0
Tak
Nie
Zapisać zdjęcie tak,
jak na wyświetlaczu?