Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
52
Na
g
ry
w
an
ie
 i o
d
tw
ar
za
n
ie
 f
ilm
ó
w
Nagrywanie i odtwarzanie filmów
1
Wyświetl ekran fotografowania.
• Sprawdź pozostały czas nagrywania filmu.
2
Opuść lampę błyskową (
• Nagrywanie filmów z podniesioną lampą błyskową może spowodować 
zniekształcenia nagranego dźwięku.
3
Aby rozpocząć nagrywanie filmu, 
naciśnij przycisk 
b (e nagrywanie 
filmu).
• Aparat ustawia ostrość na środku kadru.
4
Naciśnij ponownie przycisk 
b (e nagrywanie filmu), aby 
zakończyć filmowanie.
5
Aby odtworzyć film, wybierz go w 
widoku pełnoekranowym i naciśnij 
przycisk 
k.
• Zdjęcie z ikoną opcji filmów to film.
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
Pozostały czas
nagrywania filmu
1 2 m 3 0 s
1 2 m 3 0 s
15/11/2015  15:30
15/11/2015  15:30
0010. MOV
0010. MOV
10s
10s
Opcje filmów