Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
53
Na
g
ry
w
an
ie
 i o
d
tw
ar
za
n
ie
 f
ilm
ó
w
Obszar rejestrowany na filmie
• Obszar rejestrowany na filmie zależy od ustawień opcji Opcje filmów w menu 
filmowania.
• Jeśli w opcji Informacje o zdjęciu w obszarze Ustaw. monitora (A77) w 
menu ustawień wybrano wartość Kadr filmu+auto. inf., przed rozpoczęciem 
nagrywania można sprawdzić, jaki obszar będzie rejestrowany na filmie.
Maksymalny czas nagrywania filmu
Poszczególne pliki filmów nie mogą przekraczać rozmiaru 4 GB ani długości 
29 minut, nawet jeśli na karcie pamięci znajduje się wystarczająca ilość miejsca.
• Pozostały czas nagrywania pojedynczego filmu jest wyświetlany na ekranie 
fotografowania.
• Rzeczywisty pozostały czas nagrywania filmu może różnić się w zależności od jego 
zawartości, ruchu obiektów i typu karty pamięci.
• Do nagrywania filmów zaleca się używać kart pamięci SD o klasie szybkości 6 (lub 
szybszych; 
A113). W przypadku używania kart pamięci o niższej klasie szybkości 
nagrywanie filmu może zostać nieoczekiwanie zatrzymane.
B
Uwagi dotyczące temperatury aparatu
• Podczas nagrywania filmów przez dłuższy czas lub używania aparatu w miejscach, w 
których panuje wysoka temperatura, aparat może się nagrzewać.
• Jeśli podczas nagrywania filmów aparat bardzo się rozgrzeje, nagrywanie zostanie 
automatycznie zatrzymane.
Na ekranie pojawi się informacja o czasie pozostałym do zakończenia nagrywania (B10s).
Po zakończeniu nagrywania aparat zostanie wyłączony. 
Pozostaw aparat wyłączony, aż jego wnętrze ostygnie.