Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
54
Na
g
ry
w
an
ie
 i o
d
tw
ar
za
n
ie
 f
ilm
ó
w
Uwagi dotyczące nagrywania filmów
B
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
Wskaźnik liczby pozostałych zdjęć lub wskaźnik maksymalnej długości filmu miga podczas 
zapisywania zdjęć lub filmu. Nie otwieraj pokrywy komory baterii/akumulatorów/
gniazda karty pamięci w celu wyjęcia baterii/akumulatorów lub karty
, gdy wskaźnik 
miga. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
B
Uwagi dotyczące nagranych filmów
• Podczas używania zoomu cyfrowego jakość obrazu może spadać. Przełączenie zoomu 
optycznego na zoom cyfrowy podczas nagrywania filmu powoduje tymczasowe 
wstrzymanie działania zoomu.
• Na nagraniu może zostać zarejestrowany dźwięk towarzyszący obracaniu dźwigni zoomu, 
działaniu funkcji zoomu, silnika obiektywu, mechanizmu redukcji drgań i działania 
przysłony podczas zmieniania jasności.
• Smużenie (A96) widoczne na monitorze podczas nagrywania filmów jest rejestrowane 
na filmach. Zalecane jest unikanie jasnych obiektów, na przykład słońca, refleksów światła 
słonecznego i lamp elektrycznych.
• W zależności od odległości od obiektu lub zastosowanego poziomu zoomu na obiektach 
o powtarzających się wzorach (tkaniny, kraty okienne itp.) podczas nagrywania i 
odtwarzania filmów mogą pojawiać się kolorowe pasy. Sytuacja taka występuje, gdy wzór 
obiektu i układ matrycy wchodzą w interferencję i nie oznacza to uszkodzenia aparatu.
B
Uwagi dotyczące autofokusu podczas nagrywania filmów
Funkcja autofokusu może nie działać prawidłowo (
A42). Należy wtedy spróbować 
wykonać następujące czynności:
1. Przed rozpoczęciem nagrywania przestaw opcję Tryb AF w menu filmowania na 
Pojedynczy AF (ustawienie domyślne).
2. Zmień położenie aparatu, aby w kadrze znalazł się inny obiekt (będący w tej samej 
odległości od aparatu co obiekt rejestrowany), rozpocznij nagrywanie, naciskając przycisk 
b (e nagrywanie filmu), a następnie zmień kompozycję kadru.