Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
56
Na
g
ry
w
an
ie
 i o
d
tw
ar
za
n
ie
 f
ilm
ó
w
Wybrany fragment nagranego filmu można zapisać jako osobny plik.
1
Odtwórz film i wstrzymaj odtwarzanie w początkowym 
momencie fragmentu, który chcesz wyciąć (
A55).
2
Użyj przycisków 
JK na wybieraku 
wielofunkcyjnym, aby wybrać 
element sterujący odtwarzaniem 
I, a następnie naciśnij przycisk 
k.
3
Użyj przycisków 
HI, aby wybrać 
opcję M (wybierz początek) w 
przyciskach sterujących edycją.
• Użyj przycisków JK, by przesunąć początek.
• Aby anulować edycję, wybierz opcję 
O (powrót) i naciśnij przycisk 
k.
4
Naciśnij przyciski 
HI, aby wybrać 
opcję N (wybierz koniec).
• Użyj przycisków JK, by przesunąć koniec.
• Aby wyświetlić podgląd wybranego 
fragmentu, wybierz opcję G i naciśnij przycisk 
k. Aby zatrzymać podgląd, naciśnij 
przycisk
k ponownie.
5
Użyj przycisków 
HI, aby wybrać 
opcję m (zapisz) i naciśnij 
przycisk
k.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby 
zapisać film.
Edytowanie filmów
1 m 3 0 s
1 m 3 0 s
Wybierz początek
1 m   0 s
1 m   0 s
Wybierz koniec
3 0 s
3 0 s
Zapisz
3 0 s
3 0 s