Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
58
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Korzystanie z menu
Ustawienia w menu wymienionych poniżej można konfigurować, naciskając przycisk 
d (menu)
• A Menu fotografowania
Dostępne po naciśnięciu przycisku 
d, gdy wyświetlony jest ekran 
fotografowania. 
Umożliwia zmianę wielkości i jakości zdjęcia, ustawień zdjęć seryjnych itp.
• Menu odtwarzania
Dostępne po naciśnięciu przycisku 
d podczas przeglądania zdjęć w widoku 
pełnoekranowym lub widoku miniatur.
Umożliwia edytowanie zdjęć, odtwarzanie pokazów slajdów itp.
• Menu filmowania
Dostępne po naciśnięciu przycisku 
d, gdy wyświetlony jest ekran 
fotografowania.
Umożliwia zmianę ustawień nagrywania filmów.
• Menu ustawień
Umożliwia ustawienie podstawowych funkcji aparatu, takich jak data i czas, język 
itp.
1
Naciśnij przycisk 
d (menu).
• Wyświetlone zostanie menu.
2
Naciśnij przycisk
J na 
wybieraku wielofunkcyjnym.
• Bieżąca ikona menu zostanie 
wyświetlona w kolorze żółtym.
Menu fotografowania
Tr yb obrazu
Balans bieli
Zdjęcia ser yjne
Czułość ISO
Tr yb pól AF
Ikony menu