Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
59
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
3
Wybierz ikonę menu, a 
następnie naciśnij 
przycisk
k.
• Możliwy będzie wybór opcji 
menu.
4
Wybierz opcję menu, a 
następnie naciśnij 
przycisk
k.
• Niektórych opcji menu nie 
można ustawić w pewnych 
trybach fotografowania lub w 
pewnym stanie aparatu.
5
Wybierz ustawienie, a 
następnie naciśnij 
przycisk
k.
• Wybrane ustawienie zostanie 
zastosowane.
• Po zakończeniu korzystania z 
menu naciśnij przycisk 
d.
• Podczas wyświetlania menu do 
trybu fotografowania można przejść, wciskając spust migawki, przycisk A lub 
przycisk
b (e).
Ustawienia
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Redukcja drgań
Wspomaganie AF
Ustaw. dź więków
Redukcja drgań
Wspomaganie AF
Ustaw. dź więków
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Wyłączone
Data i czas
Data
Datownik