Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
61
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
B
Uwagi dotyczące drukowania zdjęć ze współczynnikiem proporcji 1:1
Podczas drukowania zdjęć ze współczynnikiem proporcji 1:1, zmień ustawienie drukarki na 
druk z ramką. Na niektórych drukarkach drukowanie zdjęć ze współczynnikiem proporcji 
1:1 jest niemożliwe.
B
Uwagi dotyczące trybu obrazu
Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (
A44).
C
Liczba zdjęć, które można zapisać
• Przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać, można sprawdzić na monitorze podczas 
fotografowania (
• Należy pamiętać, że ze względu na kompresję JPEG liczba zdjęć, które można zapisać, w 
dużym stopniu zależy od ich kompozycji, nawet w przypadku używania kart pamięci o 
takiej samej pojemności oraz tych samych ustawień trybu obrazu. Dodatkowo, liczba 
obrazów, które mogą zostać zapisane, może różnić się w zależności od marki karty 
pamięci.
• Jeśli liczba pozostałych zdjęć przekracza 10 000, na liczniku pozostałych zdjęć jest 
wyświetlana wartość „9999”.