Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
62
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Balans bieli (korekta odcienia)
Dostosuj ustawienia balansu bieli do warunków pogodowych lub źródła światła, aby 
kolory na zdjęciach odpowiadały obrazowi widzianemu w rzeczywistości.
B
Uwagi dotyczące balansu bieli
• Opuść lampę błyskową, jeśli wybrano ustawienie balansu bieli inne niż Automatyczny 
lub Lampa błyskowa (
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A44).
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M tryb 
A (automatyczny) M przycisk k M przycisk d M Balans bieli M przycisk k
Opcja
Opis
a Automatyczny 
(ustawienie domyślne)
Balans bieli zostaje dopasowany automatycznie.
b Pomiar manualny
Użyj tej opcji, jeśli ustawienia AutomatycznyŚwiatło 
żarowe
 itp. nie zapewniają odpowiednich wyników 
(
c Światło dzienne
Do wykonywania zdjęć w bezpośrednim świetle 
słonecznym.
d Światło żarowe
Do wykonywania zdjęć w oświetleniu żarowym.
e Światło jarzeniowe
Do wykonywania zdjęć w oświetleniu jarzeniowym.
f Pochmurno
Do wykonywania zdjęć przy pochmurnym niebie.
g Lampa błyskowa
Do wykonywania zdjęć z lampą błyskową.