Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
63
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Używanie pomiaru manualnego
Przy użyciu tej procedury można zmierzyć wartość balansu bieli do zastosowania w 
danym oświetleniu.
1
Umieść biały lub szary obiekt referencyjny w świetle, które 
będzie używane podczas fotografowania.
2
Za pomocą przycisków 
HI na 
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz 
opcję Pomiar manualny z menu 
Balans bieli i naciśnij przycisk
k.
• Aparat ustawi zoom w położeniu pomiaru 
balansu bieli.
3
Wybierz opcję Zmierz.
• Aby zastosować ostatnią zmierzoną wartość, 
wybierz opcję Anuluj, a następnie naciśnij 
przycisk 
k.
4
Ustaw aparat tak, aby biały lub szary 
obiekt referencyjny znajdował się w 
oknie pomiaru, a następnie naciśnij 
przycisk 
k, aby zmierzyć wartość.
• Migawka zostanie zwolniona, a pomiar 
zakończony (nie zostanie zapisane żadne 
zdjęcie).
B
Uwagi dotyczące pomiaru manualnego
Wartości błysku lampy nie można zmierzyć przy użyciu opcji Pomiar manualny. Gdy 
używasz lampy błyskowej, ustaw opcję Balans bieli na wartość Automatyczny lub 
Lampa błyskowa.
Pochmurno
Pochmurno
Światło jarzeniowe
Światło jarzeniowe
Światło żarowe
Światło żarowe
Światło dzienne
Światło dzienne
Pomiar manualny
Automatyczny
Automatyczny
Balans bieli
Zmierz
Anuluj
Pomiar manualny
Zmierz
Anuluj
Pomiar manualny
Okno pomiaru