Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
66
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Tryb pól AF
Ustaw sposób wybierania przez aparat pola ostrości używanego przez autofokus.
B
Uwagi dotyczące trybu pól AF
• Gdy włączony jest zoom cyfrowy, aparat ustawia ostrość pośrodku kadru niezależnie od 
ustawienia Tryb pól AF.
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A44).
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M tryb 
A (automatyczny) M przycisk k M przycisk d M Tryb pól AF M przycisk k
Opcja
Opis
y Środek 
(ustawienie domyślne)
Aparat ustawia ostrość na 
obiekt znajdujący się na 
środku kadru.
M AF z wyszukiw. celu
Jeżeli aparat wykryje główny 
obiekt, ustawi na nim 
ostrość.
Aby uzyskać więcej 
informacji o opcji, patrz 
temat „Korzystanie z funkcji 
AF z wyszukiw. celu
” 
(
A41).
1 5 0 0
1 5 0 0
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
Pole ostrości
1 / 2 5 0
1 / 2 5 0
F 3.1
F 3.1
Pola ostrości