Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
67
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
• Aby uzyskać więcej informacji o opcji Tryb obrazu, patrz temat „Tryb obrazu 
A60).
Miękki odcień skóry
Wynik zastosowania efektu miękkiego odcienia skóry nie może zostać sprawdzony 
podczas kadrowania zdjęć przy fotografowaniu. Aby sprawdzić efekty po 
zakończeniu fotografowania, odtwórz zdjęcia.
Wyzw. uśmiechem
Aparat rozpoznaje twarze fotografowanych ludzi, a następnie automatycznie zwalnia 
migawkę w chwili wykrycia uśmiechu.
Menu Portret inteligentny
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M tryb 
F (portret inteligentny) M przycisk k M przycisk d M Miękki odcień 
skóry
M przycisk k
Opcja
Opis
e Włączone (ustawienie 
domyślne)
Po zwolnieniu migawki aparat wykryje jedną lub kilka 
ludzkich twarzy (do trzech) i przed zapisaniem przetworzy 
zdjęcie w celu zmiękczenia odcieni skóry twarzy.
Wyłączone
Wyłącza funkcję miękkiego odcienia skóry.
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M tryb 
F (portret inteligentny) M przycisk k M przycisk d M Wyzw. uśmiechem M 
przycisk 
k
Opcja
Opis
a Włączone (ustawienie 
domyślne)
Włącza funkcję wyzwolenia uśmiechem.
Wyłączone
Wyłącza funkcję wyzwolenia uśmiechem.