Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
68
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Wykr. mrugnięcia
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk A (tryb fotografowania) M tryb 
F (portret inteligentny) M przycisk k M przycisk d M Wykr. mrugnięcia M 
przycisk 
k
Opcja
Opis
y Włączone
Aparat automatycznie zwalnia 
migawkę dwukrotnie przy 
każdym ujęciu i zapisuje zdjęcie, 
na którym oczy obiektu są 
otwarte.
• Jeżeli aparat zapisze zdjęcie, 
na którym sfotografowana 
osoba ma zamknięte oczy, 
zostanie na kilka sekund 
wyświetlone okno dialogowe 
przedstawione po prawej stronie.
• Nie można używać lampy błyskowej.
Wyłączone 
(ustawienie 
domyślne)
Wyłącza funkcję wykrywania mrugnięcia.
Na wykonanym zdjęciu wykr yto
mrugnięcie.