Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
70
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Zabezpiecz
Aparat zabezpiecza wybrane zdjęcia przed przypadkowym usunięciem.
Na ekranie wyboru zdjęć wybierz zdjęcia do zabezpieczenia lub anuluj wybór 
(
Uwaga: sformatowanie karty pamięci lub pamięci wewnętrznej aparatu spowoduje 
trwałe usunięcie wszystkich danych, w tym też plików zabezpieczonych (
A82).
Obróć zdjęcie
Określ orientację wyświetlania zapisanych zdjęć podczas odtwarzania.
Zdjęcia można obracać o 90 stopni w prawo lub 90 stopni w lewo.
Wybierz obraz z ekranu wyboru obrazu (
A72). Po wyświetleniu ekranu Obróć 
zdjęcie naciśnij przyciski 
JK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby obrócić zdjęcie o 
90 stopni.
Naciśnij przycisk 
k, aby zakończyć zmianę orientacji wyświetlania oraz zapisać 
informacje o orientacji zdjęcia.
Naciśnij przycisk 
c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Zabezpiecz M 
przycisk
k
Naciśnij przycisk 
c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Obróć zdjęcie M 
przycisk 
k
Obróć
Wstecz
Obróć zdjęcie
Obróć
Wstecz
Obróć zdjęcie
Obróć
Wstecz
Obróć zdjęcie
Obrót o 90 stopni w 
lewo
Obrót o 90 stopni w 
prawo