Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
73
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Opcje filmów
Wybierz odpowiednią opcję filmu do nagrania.
• Do nagrywania filmów zaleca się używać kart pamięci SD o klasie szybkości 6 lub 
szybszych (
Tryb AF
Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat w trybie filmu.
Menu filmowania
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk d M ikona menu D M Opcje 
filmów
M przycisk k
Opcja 
(wielkość zdjęcia/liczba klatek na 
sekundę, format pliku)
Wielkość zdjęcia
Proporcje obrazu 
(szerokość do wysokości)
f 720/30p (ustawienie domyślne)
1280 × 720
16:9
g 480/30p
640 × 480
4:3
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk d M ikona menu D M Tryb 
AF
M przycisk k
Opcja
Opis
A Pojedynczy AF 
(ustawienie domyślne)
Po rozpoczęciu nagrywania filmu ustawienie ostrości zostaje 
zablokowane.
Wybierz tę opcję, gdy odległość między aparatem a obiektem 
pozostanie w trakcie nagrywania filmu mniej więcej taka sama.
B Ciągły AF
Podczas nagrywania filmu aparat ustawia ostrość w sposób 
ciągły.
Wybierz tę opcję, gdy odległość między aparatem a obiektem 
będzie się istotnie zmieniać w trakcie nagrywania filmu. Na 
nagranym filmie może być słyszalny dźwięk ustawiania ostrości 
przez aparat. Zaleca się użycie opcji Pojedynczy AF
Zapobiegnie to nagraniu odgłosów automatycznego ustawiania 
ostrości.