Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
74
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Redukcja szumu wiatru
Przejdź do trybu fotografowania
M przycisk d M ikona menu D M 
Redukcja szumu wiatru
M przycisk k
Opcja
Opis
Y Włączona
Zmniejsza hałas powodowany przez wiatr uderzający o 
mikrofon podczas nagrywania filmu. Podczas odtwarzania 
słyszalność innych dźwięków może być utrudniona.
Wyłączona 
(ustawienie 
domyślne)
Redukcja szumu wiatru jest wyłączona.