Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
76
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Ustawianie strefy czasowej
1
Za pomocą przycisków 
HI na 
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz 
opcję Strefa czasowa i naciśnij 
przycisk
k.
2
Wybierz opcję w Macierz. strefa 
czas.
 lub x Cel podróży i naciśnij 
przycisk
k.
• Data i godzina wyświetlane na monitorze 
zmieniają się w zależności od tego, czy 
wybrano macierzystą strefę czasową, czy cel 
podróży.
3
Naciśnij przycisk 
K.
4
Użyj przycisków 
JK, aby wybrać 
strefę czasową.
• Naciśnij przycisk H, aby włączyć funkcję czasu 
letniego i wyświetlić menu W. Naciśnij przycisk 
I, aby wyłączyć funkcję czasu letniego.
• Aby zastosować strefę czasową, naciśnij 
przycisk 
k.
• Jeśli dla macierzystej strefy czasowej lub celu 
podróży nie jest wyświetlana poprawna godzina, ustaw odpowiednią godzinę w 
opcji Data i czas.
Strefa czasowa i data
Strefa czasowa
Format daty
Data i czas
1 5 / 1 1 / 2 0 1 5   1 5 : 3 0
London, Casablanca
1 5 / 1 1 / 2 0 1 5   1 5 : 3 0
London, Casablanca
Macierz. strefa czas.
Cel podróż y
Strefa czasowa
1 5 / 1 1 / 2 0 1 5   1 5 : 3 0
London, Casablanca
Macierz. strefa czas.
Cel podróż y
Strefa czasowa
1 0 : 3 0
– 0 5 : 0 0
Wstecz
New York, Toronto,  Lima