Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
77
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Ustaw. monitora
Informacje o zdjęciu
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Ustaw. monitora M przycisk k
Opcja
Opis
Informacje o 
zdjęciu
Określ, czy na monitorze powinny być wyświetlane informacje.
Jasność
Dostosuj jasność.
• Ustawienie domyślne: 3
Tryb fotografowania
Tryb odtwarzania
Pokaż informacje
Auto. informacje
(ustawienie 
domyślne)
Wyświetlane są te same informacje, które są pokazywane za 
pomocą funkcji Pokaż informacje. Jeśli przez kilka sekund nie 
wykonasz żadnej operacji, zostaną ukryte, tak jak po użyciu funkcji 
Ukryj informacje. Informacje są wyświetlane ponownie przy 
wykonaniu następnej operacji.
Ukryj informacje
2 5 m   0 s
2 5 m   0 s
1 5 0 0
1 5 0 0
4/4
4/4
15/11/2015  15:30
15/11/2015  15:30
0004. JPG
0004. JPG