Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
79
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Datownik
Podczas fotografowania na zdjęcia można nanieść 
datę i czas zrobienia zdjęcia. Informacje te można 
wydrukować nawet na drukarce, która nie 
obsługuje funkcji nanoszenia daty.
B
Uwagi dotyczące datownika
• Naniesione daty stanowią trwały element danych zdjęcia i nie można ich usunąć. Po 
zrobieniu zdjęć nie można na nie nanieść daty i czasu.
• Daty i czasu nie można nanieść w następujących przypadkach:
- W programach tematycznych Zdjęcia panoramiczne lub Portret zwierzaka (gdy 
wybrano opcję V Zdjęcia seryjne)
- Podczas nagrywania filmów
• Odczytanie naniesionych daty i czasu może być trudne przy małym rozmiarze zdjęcia.
C
Drukowanie daty zrobienia zdjęcia na zdjęciach bez datownika
Zdjęcia można przesłać do komputera i użyć oprogramowania ViewNX 2 (
A92) do 
naniesienia daty wykonania na zdjęcia podczas ich drukowania.
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Datownik M przycisk k
Opcja
Opis
f Data
Na zdjęciach jest nanoszona data.
S Data i czas
Na zdjęciach są nanoszone data i czas.
Wyłączone (ustawienie 
domyślne)
Data ani czas nie są nanoszone na zdjęciach.
15.11.2015
15.11.2015