Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
80
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Redukcja drgań
Wybierz ustawienie redukcji drgań używane podczas fotografowania.
W przypadku korzystania ze statywu do stabilizacji aparatu podczas fotografowania 
wybierz ustawienie Wyłączona.
B
Uwagi dotyczące redukcji drgań
• Po włączeniu aparatu lub przełączeniu go z trybu odtwarzania w tryb fotografowania 
poczekaj na całkowite wyświetlenie ekranu trybu fotografowania, zanim przejdziesz do 
robienia zdjęć.
• Zdjęcia wyświetlane na monitorze aparatu zaraz po ich zrobieniu mogą być widoczne 
jako nieostre.
• W niektórych sytuacjach nie da się całkowicie wyeliminować skutków drgania aparatu.
Wspomaganie AF
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Redukcja drgań M przycisk k
Opcja
Opis
g Włączona 
(ustawienie domyślne)
Kompensacja drgania aparatu jest realizowana przy użyciu 
funkcji redukcji drgań (VR) przy przesunięciu obiektywu.
Wyłączona
Brak kompensacji.
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Wspomaganie AF M przycisk k
Opcja
Opis
a Automatyczne
(ustawienie 
domyślne)
Dioda wspomagająca AF zapala się automatycznie po wciśnięciu 
spustu migawki przy słabym świetle. Zasięg diody wynosi ok. 4,5 m 
dla maksymalnego ustawienia szerokokątnego i ok. 3,0 m dla 
maksymalnego ustawienia teleobiektywu.
• Należy pamiętać, że w niektórych programach tematycznych 
dioda wspomagająca AF może pozostać nieaktywna.
Wyłączone
Dioda wspomagająca AF nie włącza się.