Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
81
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Ustaw. dźwięków
Autowyłączanie
Ustaw czas, po którym aparat przechodzi w tryb czuwania (
A13).
Można wybrać opcje 30 s (ustawienie domyślne), 1 min5 min lub 30 min.
C
Ustawianie funkcji autowyłączania
Czas, po upływie którego aparat przechodzi w tryb czuwania, jest ustalony w następujących 
sytuacjach:
• Gdy wyświetlone jest menu: 3 minuty
• Podczas fotografowania przy użyciu opcji Wyzwalanie automat.: 5 minut (gdy 
autowyłączanie ustawiono na 30 s lub 1 min)
• Podczas fotografowania przy użyciu opcji Wyzw. uśmiechem: 5 minut (gdy 
autowyłączanie ustawiono na 30 s lub 1 min)
• Gdy podłączony jest zasilacz sieciowy EH-67: 30 minut
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Ustaw. dźwięków M przycisk k
Opcja
Opis
Dźwięk 
przycisków
W przypadku wybrania opcji Włączony (ustawienie domyślne), 
aparat wydaje jeden dźwięk podczas wykonywania operacji, dwa 
dźwięki przy ustawieniu ostrości oraz trzy dźwięki w przypadku 
wystąpienia błędu. Wydawany jest także dźwięk włączenia aparatu.
• W przypadku korzystania z trybu Portret zwierzaka dźwięki są 
wyłączane.
Dźwięk migawki
W przypadku wybrania opcji Włączony (ustawienie domyślne), 
przy zwolnieniu migawki wydawany jest dźwięk migawki.
• Dźwięk migawki nie jest wydawany w trybie zdjęć seryjnych, 
podczas nagrywania filmów i korzystania z programu 
tematycznego Portret zwierzaka.
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Autowyłączanie M przycisk k